Telefon: +48 68 415 52 88

Struktura

dr inż. Tomasz Warężak – dyrektor

Napisz do mnie

Ekspert / konsultant

2015 – obecnie
Konsultant Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie oceny efektywności ekonomicznej inwestycji oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wpłaty pomocy finansowej z programu PROW 2014-2020
2014 – 2015
Ekspert Ministra Środowiska ds. promocji polskich zielonych technologii
2015 – obecnie
Ekspert Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego  w zakresie infrastruktury komunalnej, dotacji UE, gospodarki wodno-ściekowej         
2015 – obecnie
Ekspert Ministra Rozwoju ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
2014 – obecnie
Ekspert województwa lubuskiego w zakresie innowacji

Doświadczenie

2010 – obecnie
Autor wdrożenia 145 programów zrównoważonej sanitacji obszarów wiejskich (2010-2016) dla j.s.t., łącznie z pozyskaniem dofinansowań UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę ponad 55 mln zł
2011, 2012, 2014
Współautor 3 monografii wydanych w Oficynie Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie oraz Wydawnictwie Seidel – Przywecki
2003 – obecnie
Autor i współautor kilkudziesięciu projektów, programów, koncepcji, raportów i analiz
dla inwestycji finansowanych z UE,
w tym: ZPORR 2004-2008, RPO, LRPO 2007-2014, RPO Lubuskie 2020, RPO-ZIT WD, PROW2007-2013, PROW 2014-2020, POIiŚ, LIFE +
2003 – obecnie
Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych
2003 – obecnie
Uczestnik ponad 30 konferencji i seminariów w Polsce, Niemczech, Chile, Australii, Turcji, Nowej Zelandii
2003 – obecnie
Uczestnik/kierownik 8 projektów badawczych i szkoleniowych

Nagrody / członkostwo

2016
Laureat nagrody Ambasador Nowosolskiej Innowacyjności
2014
Laureat nagrody Ministra Środowiska w ramach programu Greenevo
2014
Laureat nagrody Innowacje Środowiskowe – kategoria: Projekt wdrożony
już  w praktyce, pod patronatem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
2013
Członek Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych
2013
Członek International Humic Substances Society

Dział Projektów i Nadzorów

Kontakt z Działem Projektów i Nadzorów:
tel.: (68) 415 52 88 wew. 104
tel. kom.: 882 741 490
e-mail: biuro@ecoverde.pl

Jesteśmy specjalistami w zakresie inżynierii środowiska. Świadomie chronimy otoczenie przez jego kształtowanie. Lata spędzone przez nas w biurach projektowych oraz na placach budowy w całej Polsce zaowocowały szeroką wiedzą oraz doświadczeniem w dziedzinie projektowania a także wykonywania obiektów inżynierskich. Każdy projekt i opracowanie rozpatrujemy indywidualnie, zgodnie z wymaganiami technicznymi, prawnym oraz oczekiwaniami klientów.

Dział Koncepcji i Analiz

Kontakt z Działem Koncepcji i Analiz:
tel.: (68) 415 52 88 wew. 101
tel. kom.: 601 704 797
e-mail: biuro@ecoverde.pl

Nasz dział tworzą specjaliści w zakresie inżynierii środowiska oraz analiz techniczno-ekonomicznych.  Wykonujemy opracowania m.in. wyznaczające kierunki rozwoju gospodarki wodno-kanalizacyjnej, pozwalające na uniknięcie nietrafionych inwestycji w gminach. Z naszych usług korzystają nie tylko samorządy gminne, ale również jednostki naukowe.

Zakres prac:

Projektowanie

 • projekty przydomowych oczyszczalni ścieków
 • projekty lokalnych oczyszczalni ścieków
 • projekty małych oczyszczalni ścieków
 • opinie hydrologiczne
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • operaty wodno-prawne
 • kosztorysy inwestorskie
 • przedmiary robót
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia (BiOZ)

Nadzór inwestorski i autorski

 • nadzory autorski
 • nadzór inwestorski nad inwestycjami budowlanymi w zakresie inżynierii środowiska

Zakres prac:

Koncepcja

 • analiza efektywności ekonomicznej
 • raporty techniczno-ekonomiczne
 • wnioski o zmianę obszaru aglomeracji w ramach KPOŚK
 • programy gospodarki wodno-ściekowej
 • koncepcje rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Doradztwo – prawo, fundusze UE

 • doradztwo prawno-ekonomiczne w zakresie inżynierii środowiska
 • doradztwo w procesie legislacyjnym rozporządzeń i ustaw

Konsultacje społeczne

 • konsultacje społeczne w zakresie wdrażania programów, strategii, koncepcji
 • szkolenia w zakresie zrównoważonej sanitacji obszarów wiejskich
 • szkolenia w zakresie projektowania i budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, ścieków (rodzaje technologii, koszty budowy, eksploatacja)

Aplikowanie o środki zewnętrzne

 • analiza inwestycji w odniesieniu do źródeł finansowania
 • analiza kryteriów formalnych i merytorycznych planowanych inwestycji
 • przygotowanie i uzupełnianie wniosku o płatność
 • aplikowanie

Rozliczenie

 • kontrola zakończonej inwestycji w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji
 • przygotowanie wniosków o odpłatność końcową