Telefon: +48 68 415 52 88

Realizacje

78

liczba współpracujących
z nami jednostek
samorządu terytorialnego

119

liczba wdrożonych programów
zrównoważonej sanitacji
obszarów wiejskich

ponad 5 tys.

liczba wykonanych projektów
oczyszczalni przydomowych
i lokalnych

56 mln zł

wartość realizowanych
i planowanych inwestycji na podstawie
naszych projektów technicznych

36

liczba realizowanych raportów,
strategii, koncepcji
i analiz

ok. 135

ilość zaplanowanych inwestycji
na podstawie analiz
techniczno-ekonomicznych

271,9 mln zł

wartość zaplanowanych inwestycji
z finansowaniem POIiŚ, RPO
i PROW 2014-2020