Telefon: +48 68 415 52 88

DRENAŻOWA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Zbudowana ze zbiornika przepływowego i systemu rur drenarskich ułożonych pod powierzchnią terenu.

BIOLOGICZNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Układ technologiczny stanowi wielokomorowy zbiornik wraz z systemem infiltracyjnym rozprowadzającym ścieki oczyszczone.

ROŚLINNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Proces oczyszczania dzieli się na dwa etapy: mechaniczny (zbiornik na osady) oraz biologiczny (złoże roślinne).
DRENAŻOWA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Podstawowa zasada oczyszczania ścieków w niniejszym systemie polega na wykorzystaniu procesów mechaniczno-biologicznych zachodzących w osadniku oraz warunków glebowych zasiedlonych przez liczne organizmy glebowe (mikroorganizmy), przystosowane do rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach.

Zalety:

 • łatwa w obsłudze,
 • niskie koszty eksploatacji.

Wady:

 • niska efektywność oczyszczania ścieków,
 • możliwość kolmatacji drenów,
 • duża powierzchnia oczyszczalni.

Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń:

 • osadnik gnilny,
 • przepompownia (opcjonalnie),
 • studzienka rozdzielcza,
 • drenaż rozsączający ułożony na złożu żwirowo-piaskowym.

Konieczność zastosowania przepompowni w układzie związana jest przede wszystkim z wysokością występowania wód gruntowych oraz głębokością wyjścia kanalizacyjnego z budynku mieszkalnego.

Oczyszczalnie drenażowe są bardzo proste w eksploatacji, ze względu na nieskomplikowaną budowę i procesy w niej zachodzące. Zaleta ta jest równocześnie jej wadą – ścieki odprowadzane do gruntu są oczyszczone głównie mechanicznie, w związku z tym ich jakość jest gorsza. Skutkuje to większym obciążeniem dla drenów, które w połączeniu z możliwymi błędami występującymi podczas eksploatacji, mogą się w szybszym czasie zakolmatować.

BIOLOGICZNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Ścieki z budynków mieszkalnych dopływają do kompaktowej oczyszczalni biologicznej. Poszczególne procesy oczyszczania ścieków surowych realizowane są w zbiorniku (lub zbiornikach) oczyszczalni wykonanym w korpusie podzielonym przegrodami na przestrzenie technologiczne – komory reakcji. Pierwszą komorą jest osadnik, gdzie zatrzymaniu ulegają osady. Następnie sklarowane ścieki przepływają do reaktora biologicznego. W reaktorze następuje biologiczne oczyszczanie ścieków za pomocą mikroorganizmów tlenowych.

Zalety:

 • wysoka efektywność pracy,
 • lokalizacja obiektów pod ziemią.

Wady:

 • skomplikowana obsługa,
 • wysoka wrażliwość na zmienność dopływu ścieków,
 • stosunkowo wysokie koszty utrzymania.

W zależności od dokonanego typu oczyszczalni biologicznej, oczyszczanie ścieków odbywać będzie się w systemie:

 • osadu czynnego (komora napowietrzania),
 • złoża biologicznego,
 • hybrydowym (czyli technologii osadu czynnego oraz złoża biologicznego),
 • technologii SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny).

Po oczyszczeniu biologicznym ścieki przepływają przez osadnik wtórny i są odprowadzane do przepompowni zlokalizowanej za oczyszczalnią biologiczną. Z oczyszczalni ścieki odprowadzane są do przepompowni, która tłoczyć je będzie do studzienki rozdzielczej i dalej na poszczególne tunele filtracyjne. Na tunelach filtracyjnych następuje wprowadzenie ścieków do gruntu poprzez złoże filtracyjne.

Oczyszczalnie biologiczne ze względu na specyficzną budowę i wielość elementów wymagających uwagi i odpowiedniej eksploatacji, są najbardziej skomplikowane w obsłudze spośród wszystkich trzech technologii. Są wrażliwe na czasowe przerwy w dostawie prądu oraz zmienność w dopływie ilości i jakości ścieków. Każda taka sytuacja wymaga zastosowania bakterii osadu czynnego.
Zaletą tych oczyszczalni jest nawet 4-krotnie wyższy poziom oczyszczalnia ścieków. Istnieje również możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych, np. do podlewania trawników.

ROŚLINNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Zasada działania oczyszczalni roślinnych jest bardzo podobna do biologicznej oczyszczalni. Również stopień oczyszczania ścieków jest na wysokim poziomie. Procesy biologiczne zachodzą tu jednak nie w zbiorniku napowietrzanym, a w kopcu roślinnym, gdzie przy użyciu rur drenarskich ścieki wprowadzane są do gruntu. Złoże to porośnięte jest roślinnością bagienną, która stwarza odpowiednie warunki do bytowania mikroorganizmów przystosowanych do rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach.

Zalety:

 • wysoki stopień oczyszczania ścieków,
 • najniższe koszty eksploatacyjne,
 • możliwość wykorzystania gospodarczego oczyszczonych ścieków.

Wady:

 • wyniesienie ponad teren złoża roślinnego.

Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń:

 • osadnik przepływowy,
 • przepompownia (opcjonalnie),
 • studzienka rozdzielcza,
 • drenaż rozsączający ułożony na złożu mineralno-organicznym pokrytym roślinnością bagienną.

Oczyszczalnie roślinne charakteryzują się prostą budową oraz wysokim stopniem oczyszczalnia ścieków. Jest niewrażliwa na zmienny dopływ jakości i ilości ścieków, na przerwy w dostawie prądu czy jednorazowe stosowania środków dezynfekcyjnych.

Również w tym przypadku oczyszczalni roślinnych istnieje możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych.

Należy pamiętać, że każda technologia oczyszczania ścieków jest dobra, każda ma swoje wady i zalety. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na żywotność instalacji jest w tym przypadku dobrze wykonany projekt oraz odpowiednia eksploatacja. Z naszej strony zapewniamy, że pierwszy element, czyli projekt,  będzie wykonany starannie i odpowiednio dopasowany do Państwa potrzeb.