Telefon: +48 68 415 52 88

Oferta

Koncepcja

 • analiza efektywności ekonomicznej
 • raporty techniczno-ekonomiczne
 • wnioski o zmianę obszaru aglomeracji w ramach KPOŚK
 • programy gospodarki wodno-ściekowej
 • koncepcje rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Doradztwo – prawo, fundusze UE

 • doradztwo prawno-ekonomiczne
  w zakresie inżynierii środowiska
 • doradztwo w procesie legislacyjnym rozporządzeń i ustaw

Konsultacje społeczne

 • konsultacje społeczne w zakresie wdrażania programów, strategii, koncepcji
 • szkolenia w zakresie zrównoważonej sanitacji obszarów wiejskich
 • szkolenia w zakresie projektowania
  i budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, ścieków (rodzaje technologii, koszty budowy, eksploatacja)

Projektowanie

 • projekty przydomowych oczyszczalni ścieków
 • projekty lokalnych oczyszczalni ścieków
 • projekty małych oczyszczalni ścieków
 • opinie hydrologiczne
 • specyfikacje techniczne wykonania
  i odbioru robót
 • operaty wodno-prawne
 • kosztorysy inwestorskie
 • przedmiary robót
 • specyfikacje techniczne wykonania
  i odbioru robót
 • Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

Aplikowanie o środki zewnętrzne

 • analiza inwestycji w odniesieniu do źródeł finansowania
 • analiza kryteriów formalnych i merytorycznych planowanych inwestycji
 • przygotowanie i uzupełnianie wniosku o płatność
 • aplikowanie

Nadzór inwestorski i autorski

 • nadzory autorski
 • nadzór inwestorski nad inwestycjami budowlanymi
  w zakresie inżynierii środowiska

Rozliczenie

 • kontrola zakończonej inwestycji w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji
 • przygotowanie wniosków o odpłatność końcową